Pozostałe szkolenia

Oferujemy szkolenia:

  • teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnień do wykonywania lotów z pasażerem (TANDEM)
  • do uzyskania uprawnień  do wykonywania lotów na holu (H)
  • do uzyskania uprawnień Kierownika Startu Holowanego
  • do uzyskania uprawnień do obsługi wyciągarki oraz Operatora Wyciągarki

Możliwość komentowania jest wyłączona.