Szkolenia czerwiec / lipiec 2018

ETAP I  –  Loty w zakresie podstawowym

Loty ze zboczy Góry Szybowcowej w Jeżowi Sudeckim + pdst szkolenie naziemne i teoria

20-24 czerwiec 2018

04-08 lipiec 2018

ETAP II  – loty wysokie doskonalące

Loty za wyciągarką mechaniczną  w rejonie Góry Szybowcowej i na lotnisku Aeroklubu Jeleniogórskiego + szkolenie naziemne cd i teoria wymagana do egzaminu na świadectwo kwalifikacji pilota paralotni , obcjonalnie dodatkowe loty ze startowisk górskich Rudnik / Czoło

23-25 czerwiec 2018

07-09 lipiec 2018

Loty z napędem PPG , PPGG i TANDEM

Szkolenia w trybie indywidualnym – należy umawiać się z instruktorem – tel kontaktowy 606271129

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Szkolenia wiosenne 2018

Etap I – loty w zakresie podstawowym

Planowane terminy szkoleń na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim :
– 4-8 kwietnia
– 18-22 kwietnia
– 1-5 maja
Kursy obejmują :
-szkolenie teoretyczne
-szkolenie naziemne
– 20 lotów samodzielnych ze zboczy Góry Szybowcowej – do wysokości 100 m nad gruntem
Szkolenie na sprzęcie Szkoły. Zalecane : strój sportowy, buty powyżej kostki i dobra kondycja.
Zgłoszenia mailowe – dane osobowe + waga i wzrost – oraz wpłata 50% ceny kursu na konto podane w dziale KONTAKT . Istnieje możliwość zmiany terminu w razie bardzo złej prognozy pogody.

Etap II – loty wysokie doskonalące – po ukończeniu etapu I

Prowadzimy za wyciągarką mechaniczną. Ponieważ musieliśmy opuścić lotnisko Bednary zamierzamy szkolić na holu również w Jeżowie Sudeckim, gdzie z powodzeniem holowaliśmy się za dawnych lat.Terminy szkoleń na II etap – weekendy po ukończeniu etapu I :
13-15 kwietnia
27-29 kwietnia
11-13 maja
18-20 maja
Zaczynamy w piątek wieczorem,kończymy w niedzielę. Terminy mogą ulec zmianie w razie złych prognoz pogody.
Kurs obejmuje :
– szkolenie teoretyczne – przygotowujące do egzaminu państwowego na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni do którego można przystąpić jest po zaliczeniu etapów I+II.
– szkolenia naziemne cd
– ćwiczenia przygotowawcze do lotów holowanych na trenażerze
– 10 lotów samodzielnych – 300 do 500 m nad gruntem , z elementami wyższego pilotażu ( wing-owery, uszy, użycie speeda, lądowanie na celność itp ).
Szkolenia prowadzimy na sprzęcie Szkoły : skrzydło, kask, uprząż, spadochron zapasowy, radio itd. Szkolimy na nowoczesnym sprzęcie niemieckiej firmy ICARO.
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, wydaniem świadectwa i skierowania do Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej.

Szkolenia do lotów na paralotniach z napędem

Prowadzimy dla pilotów posiadających świadectwo kwalifikacji pilota paralotni lub co najmniej ukończone szkolenie etapów I+II – jako szkolenie na uprawnienie dodatkowe PPG ( napęd plecakowy ) lub PPGG ( napęd na podwoziu, tzn motoparalotnia )
Szkolimy w okolicy Poznania , terminy uzgadniamy indywidualnie z instruktorem ( tel. 606 271 129 ). Z reguły takie kursy rozpoczynamy w połowie marca.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Monte Grappa 2017

Szkolenia w lotach termicznych i żaglowych (dawny etap III) planujemy w terminach :
– 15-22 września
– 22-29 września
Informacja dla chętnych szkolić się na sprzęcie Szkoły – liczba miejsc ograniczona , decydyje kolejność zgłoszeń.
Cena kursu obejmuje : szkolenie teoretyczne i praktyczne, Fly Cart i polisę NNW/OC , nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegów i wyżywienia .
Zgłoszenia mailem na psparalotnie@wp.pl :
– dane osobowe
– PESEL
– waga i wzrost
– potwierdzenie wpłaty 50% ceny kursu ( nr konta podany na stronie Szkoły w dziale KONTAKT.
Zapraszamy

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Planowane szkolenia lipiec-sierpień 2017

1. Szkolenia w Jeżowie Sudeckim na Górze Szybowcowej , Etap I – loty w zakresie podstawowym :
08.07-12.07
15.07-19.07
22.07-26.07
05.08-09-08
26.08-30.08
W programie szkolenie teoretyczne, naziemne i 20 lotów samodzielnych ze zboczy Góry Szybowcowej.
Zgłoszenia mailem na pocztę psparalotnie.wp.pl , wymagana wpłata 50% ceny kursu – tzn 650 zł na konto Szkoły podane w dziale KONTAKT. Liczba kursantów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje – tel. 606 271 129
2. Etap II – loty wysokie doskonalące , po ukończeniu Etapu I
– za wyciągarką mechaniczną – 10 lotów 300-500 m nad gruntem , uzyskuje się dodatkowe uprawnienie do wykonywania lotów samodzielnych na holu („H”)
– w górach ( Słowenia , Włochy ), terminy uzgadniamy po ukończeniu Etapu I. Wyjazd busem Szkoły na 5 dni.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Szkolenia Etap I i II

W styczniu planujemy rozpocząć  szkolenia teoretyczne do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni. W programie 4 wykłady .

Szkolenie praktyczne na I Etap – loty w zakresie podstawowym –  w Jeżowie Sudeckim (Kotlina Jeleniogórska) – 20 lotów samodzielnych ze stoków Góry Szybowcowej. Szkolimy na paralotniach najnowszej generacji niemieckiej firmy ICARO. Proponowane najbliższe terminy wyjazdów:

05.04 – 09.04. 2017
19.04 – 23.04. 2017                                                                                      30.04 – 3.05. 2017

Zapisy na wybrane terminy – mailowo  ( psparalotnie@wp.pl ) . Na każdy kurs wyjazdowy bierzemy do sześciu kursantów, decyduje kolejność zgłoszenia. Należy podać :

1.Dane osobowe + wzrost i wagę kandydata

2.Wpłacić na konto Szkoły ( podane w dziale „KONTAKTY” ) 50% ceny I Etapu szkolenia

3.Termin planowanego szkolenia.

Dojazd do Jeżowa Sudeckiego na Górę Szybowcową – busem Szkoły. Noclegi w hoteliku Aeroklubu Jeleniogórskiego na szczycie góry, wychodzi się z niego wprost na startowiska ! Pokoje jedno, dwu lub trzy-osobowe. Wyżywienie możliwe w restauracji przy hoteliku.

Kontynuacja szkolenia – po zaliczeniu Etapu I – loty wysokie doskonalące – Etap II , możliwa na holu na lotnisku Bednary pod Poznaniem bądź wyjazdowo (Włochy, Słowenia) .

Więcej informacji pod numerami:

606 271129
507 777 449
502 380 880

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Monte Grappa 16-23 września i 23-30 września 2016 – szkolenie w lotach termicznych i żaglowych ( dawny III Etap )

Planujemy 2 turnusy , wymagane świadectwo kwalifikacji lub ukończony II etap szkolenia paralotniarskiego. Liczba uczestników i sprzętu do wypożyczenia ograniczona , decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły – tel . 606 271 129.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Szkolenie I etap – Jeżów Sudecki 31 sierpnia – 4 września 2016

Kolejny kurs dla początkujących planujemy od środy do niedzieli. Zgłoszenia mailem (dane osobowe, PESEL + waga i wzrost kandydata ) do 26 sierpnia + wpłata 50% ceny kursu na konto podane na Stronie w dziale KONTAKTY. Zalecane buty pow. kostki i dobra kondycja fizyczna.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Proponowane szkolenia czerwiec – lipiec 2016

 

1.  Loty termiczne i żaglowe ( dawny Etap III ) – Monte Grappa, Włochy, dla pilotów posiadających świadectwo kwalifikacji lub po ukończonym II Etapie szkolenia paralotniarskiego. Możemy zabrać maks. trzech pilotów na sprzęcie Szkoły i trzech na sprzęcie własnym. Decyduje kolejność zgłoszeń. Piloci , którzy chcą latać na własnym sprzęcie powinni posiadać  : skrzydło z Kartą Paralotni i ważnym dopuszczeniem do lotów, uprząż,  spadochron ratunkowy, radio . Zalecany  wariometr. Zgłoszenia do 14.06,

wyjazd 24.06, powrót 30.06.

2. Szkolenie podstawowe – Etap I na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim

9 – 13 lipca ( sobota – środa ) i  23 – 27 lipca

3. Szkolenie do świadectwa kwalifikacji , Etap II , lotnisko Bednary , za wyciągarką mechaniczną

14 – 17 lipca i 28 – 31 lipca

4. Szkolenia na paralotniach z napędem plecakowym PPG i na motoparalotniach na podwoziu PPGG , dla pilotów posiadających świadectwo kwalifikacji lub ukończony II Etap szkolenia paralotniarskiego – zgłoszenia indywidualne u instruktora, tel kontaktowy +48 606 271 129

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wiosna 2016 – proponowane terminy szkoleń

Szkolenia  do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Paralotni bednary2

Etap I – loty w zakresie podstawowym :

Jeżów Sudecki , Góra Szybowcowa cena kursu -1300 zł, sprz
ęt Sz
koły, 4 noclegi w hotelu aeroklubowym + ubezpieczenie NNW/OC w cenie kursu. Dojazd i wyżywienie we własnym zakresie. W programie szkolenie teoretyczne, naziemne i 20 lotów samodzielnych.

  1.  2-6 kwietnia (sobota-środa)
  2.  30 kwietnia- 4 maja (sobota-środa) -weekend majowy
  3. 25-29 maja (środa-niedziela) – Boże Ciało

Etap II  – trening umiejętności pilotażowych :

jezow

Lotnisko Bednary, teoria + szkolenie naziemne cd, min. 10 lotów wysokich z wykorzystaniem wyciągarki mechanicznej. W ramach szkolenia pilot uzyskuje uprawnienia do samodzielnych lotów z wykorzystaniem holu (upr. H ) . Cena kursu 1100 zł, sprzęt Szkoły, ubezpieczenie NNW/OC w cenie. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i skierowaniem do Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej przy Urzędzie lotnictwa Cywilnego.

1. 9-16 kwietnia ( sobota-niedziela)

2. 7-15 maja (sobota-niedziela)

3. 4-12 czerwca ( sobota-niedziela)

Istnieje również możliwość szkolenia weekendowego , ustalenia terminów indywidualne, dodatkowa dopłata 200 zł, oraz odbycie szkolenia II Etapu we Włoszech w masywie Monte Grappa. Informacje pod telefonem 606271129 u instruktora Jana Borowicza.

Liczba miejsc na poszczególne szkolenia ograniczona , decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie powinno zawierać : imię, nazwisko, adres, PESEL (do polisy)+ wagę i wzrost kandydata ( dobór sprzętu) oraz wpłatę 50 % ceny kursu na konto Szkoły podane w dziale KONTAKTY.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Ostatni w tym sezonie wyjazd do Jeżowa Sudeckiego.

jezow

Zapraszamy na ostatni w tym sezonie kurs do I etapu na
Górze
Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Zakwaterowa
nie w hotelu na szczycie
góry oraz ubezpieczenie NNW/OC w cenie kursu.

Zapraszamy również wszystkich, którzy chcieliby potrenować zloty, alpejki, starty w górach
lub po prostu rozprostować nogi 😉

Termin: od 3.10 (sobota) do 7.10 (środa)

Cena: 1200,- zł.

Dojazd i wyżywienie we własnym zakresie.IMG_2282

Zgłoszenia mailowo lub telefonicznie.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj